جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه ژنتیک پردیس
آدرس مشهد – خیابان احمد آباد – مقابل بیمارستان قائم – شماره
 مسول فنی
خدمات
ساعت کار
تلفن 8452241- (0511)
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه