جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قائم
آدرس گیلان - شهرستان آستانه - خيابان وليعصر
 مسول فنی دكتر پيله چيان
خدمات آزمايشات بيوشيمي - هورمون - هماتولوژي - سرولوژي - ميكروب شناسي - انگل شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 8 شب
تلفن 4225492 - 2363-0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه