جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سينا
آدرس پلدختر-خ امام خميني
 مسول فنی دكتر شهرام ظريف آبكنار
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-663-4323999
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه