جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه پبشرفته شیمی تجزیه دستگاهی
آدرس خوزستان - امیدیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه - مجتمع آزمایشگاهی رازی (آدرس 2 : انجمن نانو فناوری دانشگاه آزاد امیدیه- جنب دفتر خدمات پستی دانشگاه- تلفن تماس 09171353360 )
 مسول فنی سرکار خانم آمنه درویش-
خدمات
ساعت کار
تلفن 0652-3231035//
پست الکترونيک www.iauo.ac.ir
وب سايت www.iauo.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه