جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه ۳
آدرس گرمسار - خیابان شیلات
 مسول فنی محمدرضا صداقت
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-0231-4228831
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه