جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سيدالشهداء
آدرس شهر رضا - بلوار انقلاب
 مسول فنی دکتر راستی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-321-3248274
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه