جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اميد
آدرس زرین شهر - چمگردان
 مسول فنی دکتر علیزاده
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار
تلفن 0098-334-2242296
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه