جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر جعفری
آدرس هرمزگان - قشم - خیابان شهید منتظری
 مسول فنی دکتر جعفری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-763-5225460
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه