جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه البرز
آدرس خمینی شهر - درچه – خیابان طالقانی
 مسول فنی دکتر همتی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-321-3755190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه