جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اشرفي
آدرس خمینی شهر - خیابان اشرفی اصفهانی
 مسول فنی دکتر حسین خانی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-321-3225081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه