جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان اخوان
آدرس کاشان - خيابان ابانو ـ روبروي شهرداري
 مسول فنی دكتر رحمتي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-361-443022
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه