جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه جي جيان
آدرس جنب ميدان اصلي شهر- آزمايشگاه سالار
 مسول فنی دكتركيوان جعفري
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-763-5363451
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه