جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه نور
آدرس کرمان - خیابان پارک مطهری
 مسول فنی دکتر منیژه عطاپور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-341-2518224
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه