جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سپهر
آدرس کرمان - خیابان جهاد. - نرسیده به چهارراه اقبال
 مسول فنی دکتر هوشنگ قاضی زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-341-2442720
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه