جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه رازی
آدرس خوزستان - امیدیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه - مجتمع آزمایشگاهی رازی (انجمن نانو فناوری
 مسول فنی سرکار خانم آمنه درویش
خدمات دستگاه ها: میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM) طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه طیف سنج مرئی - فرابنفش
ساعت کار
تلفن 0652-3231035
پست الکترونيک www.iauo.ac.ir
وب سايت www.iauo.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه