جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه عبدالمطلب
آدرس مشهد-بلوار عبدالمطلب.بين عبدالمطلب30و32
 مسول فنی دكترمحمودرضا آرين
خدمات تشخيص طبي تخصصي
ساعت کار
تلفن 05117233021
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه