جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه حیان
آدرس کرمانشاه مسکن ایسستگاه طالقانی آزمایشگاه حیان
 مسول فنی دکتر خرازی
خدمات
ساعت کار
تلفن 4240517
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه