جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر سلطان
آدرس کاشان خیابان شهید رجایی جنب بیمارستان نقوی
 مسول فنی آقای دکتر محمد رضا سلطان
خدمات هورمون شناسی - بیوشیمی - میکروب شناسی -انگل شناسی - هماتولوژی - الکتروفورز - تست های سلامت جنین - الکترو کمیلومینسانس
ساعت کار
تلفن 03614442677
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه