جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی وتخصصی کیمیا
آدرس آران وبیدگل - خیابان شهید رجایی - جنب اورژانس امام خمینی (ره)
 مسول فنی آقای دکتر عباس قیومی
خدمات هورمون شناسی - بیوشیمی - میکروب شناسی -انگل شناسی - هماتولوژی - الکتروفورز - تست های سلامت جنین
ساعت کار
تلفن 03622720500
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه