جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کوثر
آدرس اردبیل - پارس آباد
 مسول فنی دکتر مقصودی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-452-7720828-7287499
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه