جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سورن تک توس
آدرس شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری و بیوتکنولولوژی شمال شرق کشور - آزمایشگاه سورن تک توس
 مسول فنی دکتر محسن فتحی نجفی
خدمات
ساعت کار
تلفن 5424821 - 0511
پست الکترونيک www.sorentt.com
وب سايت www.sorentt.com

تصاویر آزمایشگاه