جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه زندان مرکزی یزد
آدرس یزد-انتهای خیابان امام خمینی-زندان مرکزی یزد
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی -هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی- تجزیه ادرار- انگل شناسی- TLC
ساعت کار
تلفن 0351-6250508
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه