جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه کشت بافت مرکزتحقیقات شرکت دانه های روغنی
آدرس ساری- بلوار پاسداران- نبش کوچه شهید مطهری- مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
 مسول فنی مریم حسن پور
خدمات
ساعت کار
تلفن 01512238324
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه