جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر کشاورزیان
آدرس همدان - نهاوند - خیابان 17 شهریور
 مسول فنی دکتر کشاورزیان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-8522-3226767
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه