جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ولیعصر(عج)
آدرس شبکه بهداشت و درمان
 مسول فنی دکتر حسن جباری
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-532-7222400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه