جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه حضرت ابوالفضل (ع )
آدرس روبروی باغ ملی –کوچه بیمه ایران
 مسول فنی دکتر جلال کامل عطار
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2211888
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه