جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز درمانی رضا (ع )
آدرس قاسم آبا د – شهرک لشکر فلاحی 2 – ازاده یک
 مسول فنی دکتر علی اکبر معصومیان
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-5225673
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه