جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینوهه
آدرس بلوار امامت – امامت30- پلاک 4
 مسول فنی دکترمحمود رضا ارین
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 0098-511-6080305
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه