جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ارمغان تندرستی
آدرس خیابان احمد آباد - نبش رضا
 مسول فنی دکتر مهشید رحمانی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-511-8414476
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه