جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بهراد طوس
آدرس سی متری طلاب مفتح 3 پلاک 186
 مسول فنی دکتر مژگان ظریف
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-511-2738899
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه