جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس چهارراه دولت پلاک 13
 مسول فنی دکتر میترا عباسی
خدمات آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت کار
تلفن 0098-582-6221275
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه