جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر آذری
آدرس فارس - کازرون - ابتدای خیابان سلمان فارسی
 مسول فنی دکتر آذری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-721-2230351
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه