جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ابطحی
آدرس استان فارس - شهرستان نورآباد - کوچه هنرستان
 مسول فنی دکتر ابطحی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-722-4224888
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه