جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه IVF افضلی پور
آدرس کرمان بزرگراه امام بیمارستان افضلی پور
 مسول فنی تورج رضا میرشکاری
خدمات IVF
ساعت کار
تلفن 034132222251
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه