جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه ژنتیک تالاسمی
آدرس کرمان بزرگراه امام بیمارستان افضلی پور
 مسول فنی نصرا... صالح گوهری
خدمات تالاسمی
ساعت کار
تلفن 03413222250
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه