جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر
آدرس کرمان -شهربابک بلوار امام
 مسول فنی فاطمه بیگم امامی
خدمات کلینیکال
ساعت کار
تلفن 03924222051
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه