جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستانامام علی
آدرس کرمان- زرند خیابان پرستار
 مسول فنی فاقد مسئول فنی
خدمات کلینیکال (ارجاع نمونه)
ساعت کار
تلفن 03424225000
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه