جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ايرانا
آدرس تهران.ميدان پونك بلوار ميرزا بابايي بلوار عدل شماره 65 واحد 5
 مسول فنی دكتر نخعي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-44463548
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه