جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه بیمارستان افلاطونیان
آدرس کرمان -بم -سهراه هزار دستان
 مسول فنی علیرضا امینی
خدمات کلینیکال
ساعت کار
تلفن 03442217777
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه