جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ازمایشگاه بیمارستان پاستور
آدرس کرمان -بم -جاده بم زاهدان روبروی انبار شرکت نفت
 مسول فنی علی فخرشفائی
خدمات پاتوبیولوزی
ساعت کار
تلفن 03442319400
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه