جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر افتخاري
آدرس همدان.فامنين-چهارراه بهداري-ساختمان شفا
 مسول فنی دکتر افتخاري
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-812-7224696
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه