جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر ولي اله نصيري
آدرس مازندران.آمل
 مسول فنی دکتر ولي اله نصيري
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-121-40312
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه