جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شهريارشفاهي
آدرس مازندران. آمل . 17 شهريور روبروي اداره برق
 مسول فنی دکتر شهريارشفاهي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-121-2252252
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه