جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر امين زارع
آدرس مازندران.قائمشهر خ ساري – كلنيك دكتر اسد اله پور
 مسول فنی دکتر امين زارع
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-123-3233960
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه