جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر اكرم عبداللهي
آدرس مازندران. نكاء - خ شهرداري ساختمان مختاري
 مسول فنی دکتر اكرم عبداللهي
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-152-5624192
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه