جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر سینا
آدرس خوزستان.اهواز.سه راه باهنر-ساختمان پزشكان احسان
 مسول فنی دکتر سینا
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-611-2280992
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه