جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر وکیلی
آدرس اصفهان.زرين شهر - خ شريعتي مقابل آموزش وپرورش
 مسول فنی دکتر وکیلی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-334-2223646
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه