جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر گلستانی
آدرس اصفهان.مباركه - دولت آباد برخوار بلوار طالقاني ايستگاه گل
 مسول فنی دکتر گلستانی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-327-321612
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه