جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر خطایی
آدرس تهران.خيابان شهيد مدني -ايستگاه كهن
 مسول فنی دکتر خطایی
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-21-77548766
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه