جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حسینی نژاد
آدرس فارس.شیراز خیابان زند کوچه34
 مسول فنی دکتر حسینی نژاد
خدمات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-711-2319132
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه